Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PROLOGO, s.r.o., so sídlom Profesora Sáru 3A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 855 334, DIČ: 2022491218, je prevádzkovateľom vašich osobných údajov v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky, platného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (ďalej len General Data Protection Regulation „GDPR“), ako aj ďalších platných právnych predpisov, princípov bezpečnosti, transparentnosti, zruzumiteľnosti a účelnosti pri spracovaných osobných údajov. Spoločnosť PROLOGO, s.r.o. sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje.

Internetový obchod spoločnosti PROLOGO, s.r.o. s názvom COOLBIKE.sk vyžaduje špecifické osobné údaje a špecifický spôsob ich spracovania:                                                                                                                           

 • Osobné údaje spracúvame za účelom prevádzky internetového obchodu v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi, v prípade vybavovania reklamácií na účely zákonnej povinnosti spoločnosti PROLOGO, s.r.o.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu spoločnosti PROLOGO, s.r.o.
 • Spoločnosť PROLOGO, s.r.o. spracúva pre účely registrácie a prevádzky e-shopu COOLBIKE.sk nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
 • Pre potvrdenie a prijatie objednávky potrebujeme od Vás kontaktné údaje vo forme e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Na vystavenie daňového dokladu (faktúry) potrebujeme Vaše meno a priezvisko a Vašu adresu. V prípade ak ide o právnickú osobu potrebujeme vaše Obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ a kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená prevziať tovar. Pri doručení si prosím pripravte doklad totožnosti aby Vás, prípadne osobu preberajúcu zásielku, mohol pracovník kuriérskej služby bez problémov identifikovať.
 • Vaše osobné údaje uchovávame aj po realizácii objednávky pre potreby evidencie objednávok, účtovníctva a riešenia prípadných reklamácií po dobu vyžadovanú zákonom.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s vytvorením elektronického konta na stránke COOLBIKE.sk, pokiaľ takéto konto ešte vytvorené nemá. Toto konto mu uľahčuje evidenciu objednávok, reklamácii. Konto je možné kedykoľvek zrušiť v nastaveniach konta.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a
 • uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
 • Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím stranám výlučne pre účely potrebné pre vybavenie objednávky, prípadne reklamácie:
  • Slovak Parcel Service s.r.o. (SPS) - používame pre doručovanie kuriérom v rámci Slovenska. Poskytnuté sú meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo za účelom doručenia objednávky. Kuriér SPS Vás môže kontaktovať telefonicky alebo SMSkou.
  • Zásielkovňa s. r. o. - používame doručovaní na odberné miesta Zásielkovňa a pri časti zásielok doručovaných mimo Slovenskej republiky. Poskytnuté sú meno, priezvisko, adresa (ak ide o doručenie na adresu) a telefónne číslo za účelom doručenia objednávky. Spoločnosť Zásielkovňa môže tieto údaje poskytnúť partnerskej firme v krajine, kde je zásielka doručovaná. Odberné miesto Zásielkovne, prípadne kuriér tejto partnerskej firmy Vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom SMS.
  • Slovenská pošta, a.s. - používame pre doručovanie zásielok s uložením na pošte. Poskytnuté sú meno, priezvisko a telefónne číslo za účelom doručenia objednávky. Pošta Vás môže kontaktovať SMS-kou o pripravení objednávky na odber.
  • Heureka Shopping s.r.o. - používame za účelom analytiky a verejného hodnotenia e-shopov na portáli Heureka. Poskytnutý údaj je v prípade Vášho súhlasu pri objednávke emailová adresa.
  • FT&A, s.r.o. - naša externá účtovná firma spracováva Vaše údaje pre potreby účtovníctva. Poskytnuté sú meno, priezvisko a adresa, prípadne aj názov a sídlo firmy, IČO, DIČ a IČ DPH.

Spoločnosť PROLOGO s.r.o.,  nemá prístup k číslu platobnej karty alebo iným platobným údajom, ktoré zákazník zadá na stránkach platobných portálov pri platbe za objednávku. COOLBIKE shop automaticky obdrží a verifikuje uskutočnenie platby, ale v tomto procese nie sú prenášané žiadne osobné ani citlivé údaje.

Práva dotknutej osoby (t.j. člena štatutárneho orgánu alebo konkrétnej osoby) súvisiace so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Spoločnosť PROLOGO, s.r.o. je monžné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti PROLOGO, s.r.o. s uvedením mena a priezviska.

OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aké údaje o mne zbierate a čo s nimi robíte?

 • Pokiaľ nie si registrovaný a prihlásený do svojho konta, používaš COOLBIKE anonymne a okrem IP adresy a cookies nespracúvame žiadne Tvoje údaje. O oboch sa môžeš dočítať nižšie.
 • Pokiaľ si registrovaný, spracúvame len tie údaje, ktoré nám sám odovzdáš pri registrácii, a v e-shopovej objednávke. Tieto údaje môžu obsahovať aj osobné údaje ako je emailová adresa, heslo, meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a dátum narodenia.
 • Pre potreby zlepšovania nášho obsahu, ponuky a funkcií stránky si ukladáme informácie o pohybe návštevníkov na stránke. Tieto údaje uchovávame na našom servri a časť týchto anonymných dát spracovávame na serveroch Google Analytics, Hotjar a Amplitude.
 • Údaje uchovávame v databáze na zabezpečenom servri, ku ktorému má prístup len minimálny počet ľudí z COOLBIKE. Heslá uchovávame vždy len v hashovej forme, v ktorej ich nie je možné použiť ani v prípade úniku. Neuchovávame žiadne citlivé údaje.

Kde zistím, čo presne o mne viete?

 • Všetky verejné informácie a príspevky môžeš vidieť vo svojom užívateľskom profile - musíš samozrejme byť prihlásený.

Ako môžem upraviť alebo zmazať svoje údaje?

 • nastaveniach profilu si môžeš všetky údaje upraviť, alebo ich zmazať. Môžeš taktiež nastaviť, či údaje ako Tvoje meno, emailová adresa či telefónne číslo majú možnosť vidieť iní registrovaní užívatelia COOLBIKE.
 • nastaveniach účtu môžeš nenávratne zmazať svoje COOLBIKE konto, ak sa tak rozhodneš.

Kto má k mojim údajom prístup?

 • Okrem zamestnancov a preverených subdodávateľov pracujúcich pre PROLOGO, s.r.o., k Tvojim údajom nemá prístup nikto. Údaje nikdy neopúšťajú náš server (s výnimkou zálohovania na zabezpečený externý server).
 • Údaje poskytujeme tretím stranám len ak je to nevyhnutné pre naplnenie služby, ktorú Ti COOLBIKE poskytuje. Konkrétne, pri objednávke cez e-shop COOLBIKE poskytne údaje firmám, ktoré zabezpečujú doručenie objednávky a služby nevyhnutne spojené so spracovaním objednávky.
 • Údaje musíme poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ nás na to písomne (s adekvátnym odôvodnením) vyzvú.

Aké používate cookies a načo?

 • Cookies sú malé textové súbory, v ktorých si rôzne webové stránky ukladajú rôzne informácie potrebné k správnemu zobrazeniu stránok. Cookies sú uložené v prehliadači užívateľa a prehliadač zabezpečuje, že ich môže čítať len stránka, ktorá ich vytvorila a nikto iný.
 • Používame cookies na to, aby užívatelia zostali prihlásení a mohli nakupovať. Okrem toho si ukladáme koľkokrát si videl konkrétnu reklamu, aby sme Ťa s ňou neotravovali príliš veľakrát za sebou, a niekoľko údajov pre analytiku návštevnosti. A ešte si do cookies uložíme, že si súhlasil/a s používaním cookies (bez srandy). Ak vypneš podporu cookies v prehliadači, nebudeš sa môcť prihlásiť a tým pádom prispievať na stránku ani nakúpiť.
 • Cookies môžeš hocikedy zmazať. Postup záleží na prehliadači, ale základný návod nájdeš tu. Nemusíš sa však obávať, v cookies my ani žiadna zo služieb nižšie, neukladá žiadne citlivé ani osobné údaje.
 • Okrem našich cookies sú na COOLBIKE použité služby Google Analytics a Amplitude, ktorá používajú cookies na anonymnú analytiku prístupov na stránku.

Čo je IP adresa a čo s ňou robíte?

 • IP adresa je zjednodušene unikátna adresa zariadenia, cez ktoré sa pripájaš na internet. Vďaka tejto adrese vie náš server komunikovať s Tvojim prehliadačom a zobraziť Ti stránku COOLBIKE. Na báze IP adries funguje Internet, ako ho poznáme.
 • Táto adresa sa musí posielať s každou požiadavkou na server a server ju ukladá do logov (záznamov), ktoré sa archivujú 30 dní kvôli analytike a detekcii chýb a problémov.
 • IP adresa je považovaná za osobný údaj, pretože je teoreticky možné zistiť vlastníka zariadenia, ktoré malo danú IP adresu v danom čase. Toto je možné len s kooperáciou s poskytovateľom internetového pripojenia, ktorý na to potrebuje súdny príkaz alebo žiadosť od orgánu činného v trestnom konaní. My Ťa teda z IP adresy identifikovať nedokážeme, môže to spraviť len Tvoj poskytovateľ pripojenia len na základe adekvátnej žiadosti od polície.

Koho môžem kontaktovať ak mám požiadavku / sťažnosť?

 • Ak máš otázky, žiadosť alebo sťažnosť, kontaktuj nás na info@coolbike.sk a ozveme sa Ti čo najskôr.